Географія 6 клас - Головне меню
Географія 6 клас - Карти
menu
public
school
play_arrow
§ 1. Географія – наука про Землю

Що вивчає географія? Юні друзі, дослідники ХХІ століття, коли ви стали шестикласниками, прийшовши до школи, помітили, що в розкладі занять є такі шкільні предмети, які ви раніше не вивчали. Серед них є й географія. Але чи це зовсім новий для вас предмет? Адже деякі її елементи ви вивчали, коли знайомилися з таким шкільним курсом як «Природознавство». А дехто вперше познайомився з цією наукою на заняттях з географії рідного краю. То що ж це за наука географія?

Першим застосував поняття «географія» давньогрецький учений Ератосфен, який жив у III ст. до н. е. Слово «географія» складається з двох частин: «гео» – земля, «графо» – опис. Географія – опис Землі. Тривалий час географія переважно описувала природу земної поверхні, населення, господарство. Мандрівники відкривали нові ділянки суходолу і моря, наносили їх на географічні карти. Так поступово, протягом кількох тисячоліть, накопичилися знання про Землю, які дають змогу не лише описувати те, що є, а й прогнозувати майбутні процеси і явища. Нині, здавалося б, не залишилося «білих плям» на карті Землі, адже досліджено всі куточки нашої планети. Тож чим займаються сучасні географи? Які завдання стоять перед ними сьогодні?

Уважно придивіться до світу природи навколо себе. Що вас оточує? Звісно, нам слід навчитися бачити не тільки окремі природні компоненти (гірські породи, воду, повітря, рослин, тварин тощо), а й їх взаємозв’язки, взаємозалежність. Порушення або зміна одного з цих компонентів призводить до зміни інших.

Отже, об’єктом вивчення сучасної географії є географічна оболонка – область взаємодії чотирьох сфер нашої планети: атмосфери (повітряна оболонка планети), гідросфери (водна оболонка), літосфери (тверда кам’яна оболонка, що складається із гірських порід і мінералів), біосфери (оболонка планети, що поєднує всі живі істоти).

help_outline Уважно розгляньте малюнок. Де, на ваш погляд, найтісніше взаємодіють земні сфери?

Основним завданням географії є дослідження процесів, що відбуваються в географічній оболонці. Людина – як частина природи – також підпадає під вплив навколишнього природного середовища і водночас є одним із чинників, що змінює природу.

text_format Об’єкт – та частина навколишнього світу, що потребує пізнання й дослідження.

Людина здавна використовує багатства надр, річок, озер, морів, лісів задля забезпечення своєї життєдіяльності, свого розвитку. Цивілізаційний поступ (розвиток цивілізації) завжди супроводжувався використанням природних багатств, яке часто завдавало (і нині завдає) нищівної шкоди природі. Тож не дивно, що людина як підкорювач природи залишає по собі занедбані ґрунти; заболочені місця після вирубування лісів; отруйні водойми після видобутку нафти або внаслідок катастроф, пов’язаних з її транспортуванням; мертві кар’єри після видобування залізних руд, гранітів, будівельного каменю; безжиттєві терикони після видобутку кам’яного вугілля тощо. Цей сумний перелік ви й самі можете продовжити.

Отже, людина як частина природи залежить від неї і водночас змінює її. Саме тому одним із найважливіших завдань науки географії є вивчення взаємодії природи і людства, прогнозування наслідків господарської діяльності та збереження нашої чудової планети.

help_outline Які приклади недбалого природокористування вам відомі? Чи зустрічаються такі явища у вашій місцевості і хто їх спричиняє?

Джерела географічних знань. Джерелами географічних знань є друковані видання (підручники, довідники, енциклопедії, журнали, газети), географічні карти (паперові та електронні), фотознімки, відеоматеріали, аудіоматеріали, ресурси Інтернету тощо. Дедалі більшу роль відіграють джерела, пов’язані з електронними носіями інформації. Серед них є електронні підручники, посібники та атласи, які містять як обов’язкову навчальну, так і доволі цікаву додаткову інформацію з географії.

Особливих успіхів у поширенні різноманітної географічної інформації досягнуто завдяки мережі Інтернет, де ви також можете знайти цікаві та раніше невідомі вам факти.

Наразі, як і в давні часи, незамінним помічником усіх географів є географічна карта (в Україні використовують й інший термін – «мапа»). Карти дають змогу на невеличкому шматочку паперу, за допомогою умовних знаків, зосередити значні обсяги інформації. Проте, сучасні карти можуть бути створені, як на папері, так і в електронному вигляді. Для того щоб вони були точними, використовують навіть космічну техніку, здійснюючи зйомку поверхні планети із космічних супутників.

help_outline Яким чином можна довідатися про щось цікаве із географічної енциклопедії? Як нею користуватися? Разом з членами твоєї родини склади перелік джерел географічної інформації, якими ти зможеш користуватися вдома.
verified_user Висновки
  1. Вперше використав термін «географія» давньогрецький учений Ератосфен.
  2. Найважливішим джерелом географічних знань є карти, оскільки вони є носіями інформації про певну територію.
  3. Мережа Інтернет сприяє поширенню різноманітної географічної інформації.
alarm Перевірте себе
  1. Що вивчають сучасні географічні науки?
  2. Які друковані та електронні джерела географічної інформації ви знаєте?
  3. Назвіть земні оболонки. Які природні компоненти утворюють кожну з них?
  4. Поміркуйте, яке значення мають географічні знання у вашому житті?